Dionýsie a souboj básníků jako „rap-battle“ u brněnského moře! Takový bude letošní průvod studentů JAMU
23. září 2023·Mgr. Radoslav Pospíchal

Dionýsie a souboj básníků jako „rap-battle“ u brněnského moře! Takový bude letošní průvod studentů JAMU

Obecné

Blížící se tradiční průvod studentů JAMU k zahájení akademického roku 2023/2024 bude mít letos výsostně divadelní téma, kterým jsou dionýsie, tedy starořecké oslavy divadla a boha nespoutanosti a vína, Dionýsa.

Studenti si tento koncept vybrali, aby bylo vítání nového akademického roku co nejvíce radostné, bujaré a současně slavnostní. Divadelní fakulta JAMU zahajuje každý akademický rok nejen imatrikulací, tedy přijetím nových studentů do akademické obce, ale i pouličním průvodem, který přibližuje divadlo lidem.

Brňany letos lákají především na instalaci a scénku na Moravském náměstí – u tzv. brněnského moře, kde představí nejen vizuální, ale i scénickou podívanou – souboj tří antických dramatických básníků, Aischyla, Euripida a Sofokla, ušitý na míru naší době – v duchu rap-battlových soutěží.

„Chtěli jsme zachovat důležité prvky tradičního řeckého konceptu, zároveň je však – ideálně zábavným způsobem – přiblížit současnosti. Proto jsme se rozhodli soutěž, které se v Řecku účastnili dramatičtí básníci, posunout do podoby současných rap-battlů,“ říká ke koncepci vystoupení Vojtěch Honig, režisér projektu a student třetího ročníku režie na Divadelní fakultě JAMU.

Průvod vyrazí ve středu 27. září od Divadelní fakulty z Mozartovy ulice v 15:30, odkud bude pokračovat ulicí Jezuitskou na Jakubské náměstí. Poté se vydá podchodem do parku Danuše Muzikářové na Moravské náměstí k „brněnskému moři“. 

Na uměleckém pojetí průvodu a jeho organizaci se podílejí například studenti produkce, scénografie, činoherního a muzikálového herectví, jevištní technologie anebo režie.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.