Dramaturg a překladatel Václav Cejpek, bývalý rektor JAMU, slaví životní jubileum
21. března 2023·Mgr. Radoslav Pospíchal

Dramaturg a překladatel Václav Cejpek, bývalý rektor JAMU, slaví životní jubileum

Divadelní fakulta

Dnes slaví své 70. narozeniny prof. PhDr. Václav Cejpek, brněnský rodák, divadelní a televizní dramaturg, divadelní vědec, překladatel, pedagog, bývalý děkan a později též rektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (2003–2010).

Jeho profesní dráha je spojena s městem Brnem, kde vystudoval na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity obory divadelní věda a germanistika. Praktické zkušenosti začal sbírat během čtyř let v ostravské televizi, aby se poté vrátil do Brna. Zde, v tehdejším studiu Československé televize pracoval jako dramaturg a byl u zrodu několika pořadů, například Manéže Bolka Polívky nebo Divadélka pod věží s moderující Marii Rotterovou. S brněnským studiem Československé televize spolupracoval v letech 1983–1987.

Televizní dramaturgii vystřídal za tu divadelní a mezi lety 1987–2003 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Zde se dramaturgicky podílel na inscenacích, jako Zvěstování Panny Marie, Saténový střevíček, Kozlí zpěv, Maryša, Sen noci svatojánské a v jeho vlastní dramatizaci divadlo nastudovalo tituly, jako např. Malý princ či Markéta Lazarová

Divadelní scéna mohla krom jeho originálních dramaturgických linií těžit i z jeho předkladatelských schopností. Využití našly jeho překlady dramatických textů i divadelních dramatizací z němčiny. Cejpkovi tak můžeme vděčit za předklady děl německých autorů, jako například T. Bernharda, G. E. Lessinga, P. Handkeho, F. Mitterera a dalších.

V rámci jeho publikační činnosti najdeme nejen přeložené umělecké texty či překlady divadelně-teoretické, ale i původní odborné práce, jako např. Brněnské německé divadlo v letech 1918–1932 nebo např. čtyřdílné naučné dílo Současná německá gramatika.

V roce 1990 se současně s prací v divadle zhostil i role pedagoga na JAMU, kde vyučoval dramaturgii a dějiny světového divadla. O deset let později se stal profesorem.

„Profesor Václav Cejpek patří k pilířům Divadelní fakulty. Jeho erudice, rozhled, stejně jako umělecký vkus formoval řadu významných českých dramaturgů a režisérů. Jakkoli je výsostným intelektuálem, vždy preferoval mimořádně lidský přístup ke studentům i pedagogům, ať již v pozici děkana či vedoucího jednoho z režijně dramaturgických ateliérů. Fakulta je mu vděčná nejen při zpětném ohlédnutí, ale jeho názor znamená velmi mnoho jak pro současné vedení fakulty, tak pro naše studenty. Kromě odborných kvalit jej charakterizuje zcela mimořádná míra laskavosti, a tak se není čemu divit, že patří k nejoblíbenějším pedagogům naší fakulty“, uvádí k osobě profesora Cejpka děkan Divadelní fakulty JAMU, doc. Mgr. Petr Francán.

Nespornou zásluhou Václava Cejpka, jakožto rektora, bylo prosazení výstavby současné budovy Divadla na Orlí (DnO). Divadlo na Orlí platí za moderní, víceúčelový prostor, který slouží pro výuku, zkoušení i veřejné vystupování studentů Hudební i Divadelní fakulty JAMU a je živou součástí brněnské kulturní scény.

K dnešnímu jubileu přejeme profesoru Cejpkovi za celou JAMU vše nejlepší a pevné zdraví!

 

Foto: Archiv JAMU

Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.