JAMU a NdB podepíší historicky první memorandum o spolupráci happeningovým způsobem
20. června 2023·Mgr. Radoslav Pospíchal

JAMU a NdB podepíší historicky první memorandum o spolupráci happeningovým způsobem

Obecné

Rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) a ředitel Národního divadla Brno (NdB) podepíší ve středu dne 21. června historicky první memorandum o vzájemné spolupráci. Memorandum shrnuje jednak předchozí formy spolupráce, které rozšiřuje a na které navazuje, ale i nové, které jsou příslibem pro součinnost a budoucnost obou významných brněnských kulturních institucí. Samotné podepsiování bude specifické, happeningové, poplatné duchu obou institucí.

Předměty memoranda

Předmětem memoranda je vzájemná spolupráce na poli vědy, pedagogického působení, poskytování forem dalšího vzdělávání a spolupodílení se na umělecké činnosti směřující k podpoře kultury v regionu.

Obě strany se zavazují např. k pedagogickému propojení zaměstnanců NdB s akademickými pracovníky JAMU (JAMU je pro NdB dlouhodobě akademickým partnerem), ke spolupodílení se na tvorbě a produkční spolupráci na jednotlivých představeních, koncertech a dalších vystoupeních.

JAMU nabízí NdB ke spolupráci členy své akademické obce, tedy obou fakult, jak té Hudební, tak Divadelní s jejich katedrami, ateliéry i dalšími součásti akademie, včetně Divadla na Orlí (DnO) a Studia Marta.

Memorandum pomýšlí též na vytváření příležitostí pro studenty obou fakult JAMU, jelikož překryv v kooperaci a umělecké praxi nezahrnuje směrem k NdB pouze obory divadelního zaměření.

Studentům se tak naskýtají možnosti např. realizace lektorských úvodů k inscenacím NdB, ale také praxe na pozicích asistentů dirigentů a režisérů při přípravě inscenací, praxe pro studenty hudební i divadelní produkce, korepetitorské stáže v baletním souboru NdB, stáže v zahraničním oddělení NdB při přípravě mezinárodních projektů a řada dalších, specifických oborových činností.

„Národní divadlo Brno a Janáčkova akademie múzických umění jsou vlastně sousedé. V jednom městě nás dělí pár desítek, resp. stovek metrů. V rámci oborů, které pěstujeme, nás nedělí nic. Toto memorandum je deklarací silné vůle po dobrém sousedství a touhy po tom, aby se umělecké obory vyučované na JAMU a umělecké druhy, pěstované v NdB rozvíjely co nejlépe ve prospěch rozvoje naší země“ uvádí k poslání memoranda Martin Glaser, ředitel NdB.

Memorandum pamatuje také na spolupráci v oblasti vzájemného pronájmu prostor pro činnost a organizaci akcí, rekvizit, kostýmů, scénických prvků a dalšího vybavení, potřebného pro realizaci představení a koncertů. Studentům JAMU přinese i příjemný benefit ve formě zvýhodněného vstupného na produkci NdB. Studenti akademie budou zase naopak podporováni ve vzniku absolventských prací (bakalářských, magisterských či disertačních) souvisejících s činností NdB.

Festivaly Janáček Brno a Divadelní svět Brno

Obě instituce memorandem navazují i na spolupráci v rámci zavedených festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno, které pořádá NdB. Zde studenti akademie přispívají nejen na poli organizace, ale také studentskými inscenacemi a projekty. V programu festivalu Janáček Brno jsou uváděny např. inscenace Komorní opery HF JAMU vznikající za finanční podpory NdB a studenti dostávají hodnotnou zpětnou vazbu ze strany dramaturga NdB.

V případě Divadelního světa Brno JAMU uvádí taktéž studentské inscenace a pedagogové Divadelní fakulty mají např. možnost zapojit se a realizovat dílčí debaty v rámci programu.

„Naší přirozenou snahou je naše studentky a studenty co nejvíce připravovat na vstup do praxe, k čemuž výrazně přispívá i konkrétní spolupráce se světem venku. Naše společné memorandum je rámec, který otevírá dveře. Ty dvě stránky jsou vlastně futra. Zbývá vstoupit“ komentuje cíle memoranda rektor JAMU Petr Michálek.

Podpis formou happeningu na ulici

K podpisu memoranda dojde symbolicky zhruba na půli cesty mezi oběma institucemi. Rektor Petr Michálek a ředitel Martin Glaser se setkají na ulici k instalovanému stolku s křesly, kde společně zasednou a za doprovodu živé hudby (cellista a houslistka z Hudební fakulty JAMU) memorandum stvrdí svými podpisy, slavnostně si připijí a přátelsky pohovoří. Tento performativní akt proběhne ve středu v 10:00 na rohu ulic Dvořákova a Mozartova.

Tiskový mluvčí: Mgr. Radoslav Pospíchal, pospichal@jamu.cz, mob.: 774 896 292.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.