Nový svět Moravského podzimu
16. října 2023·MgA. Daniela Peclová

Nový svět Moravského podzimu

Hudební fakulta

Jak by vypadala dramaturgie festivalu v rukou mladých umělců? To ukáže „minifestival“ Nový svět Moravského podzimu, který chystají studenti Hudební fakulty JAMU ve spolupráci s Filharmonií Brno. Vystoupí Percussion Ensemble JAMU, Janáčkův akademický orchestr a studenti Hudební fakulty JAMU.

Mezinárodní hudební festival Moravský podzim ve spolupráci se studenty Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění představuje koncertní řadu s názvem "Nový svět". Jedná se již o II. ročník této série a celkem se chystají tři večery plné hudby. Tento minifestival je výstupem z předmětu Praktická hudební dramaturgie, který zaštiťuje Katedra hudební produkce. Studenti v rámci předmětu vytvořili komplexní dramaturgii koncertů, které sami prezentují. Jeden z dramaturgů, student David Paša se o zkušenosti vyjádřil následovně: „Dramaturgie koncertu bicích nástrojů byla čistě v našich rukou a bylo zajímavé vymýšlet skladby tak, aby dávaly dohromady souvislost, zároveň byly pestré pro posluchače, a i pro samotné hráče. Zároveň mne mile potěšila spolupráce s dramaturgem FB, Vítkem Mikešem, který vše v klidu a z povzdáli pozoroval, ale zároveň ve správných momentech vždy zakročil a případně určil směr.

První koncert se uskuteční ve čtvrtek 19. 10. v 19:00, a to hned na třech místech u Besedního domu. Diváci se budou pohybovat mezi foyer, půdními prostory Besedního domu a nádvořím Pražákova paláce. Na programu je mimo jiné koncertní provedení baletu Kuchyňské revue skladatele Bohuslava Martinů. Na tomto koncertě se představí především studenti Katedry dechových nástrojů. V závěru večera proběhne happening nazvaný Cageti, jako pocta György Ligetimu a Johnu Cageovi, skladatelům poválečné avantgardy. Posluchači se budou moci ponořit do rozsáhlého světa témbrů, netónových zvuků a hluků.

Koncert Lidský hlas, který si připravili studenti bicích nástrojů, se odehraje v pátek 20. 10. v 19:00 v Divadle na Orlí. Program je rozdělený na dvě části. V první polovině zazní skladby vybraných autorů a druhá část bude věnovaná dílu skladatele Francise Poulenca – La Voix humaine (Lidský hlas), po kterém je i tento koncert pojmenovaný. Aranž tohoto díla pro bicí nástroje a soprán napsal vedoucí Katedry bicích nástrojů HF JAMU prof. Martin Opršál: „Moje aranžmá, na kterém jsem pracoval několik měsíců během covidového lockdownu, zachovává v plném rozsahu sólový sopránový part. Nová je ale transformace původního zvuku symfonického orchestru do podoby sedmičlenného ansámblu bicích nástrojů. Mnou použitý instrumentář vlastní v Česku v plném rozsahu pouze JAMU. Velkou výzvou pro perkusionisty je respektování Poulencova požadavku, aby doprovodná složka byla neobyčejně senzitivní vůči hlavní postavě.“

Scénické monodrama Lidský hlas doplní světelný design. Režijní koncepce se ujala absolventka Hudební fakulty Zuzany Fischer. Soprán si zazpívá Jana Vondrů, taktéž absolventka HF a vše doprovodí soubor Percussion Ensemble pod vedením dirigenta Patrika Červáka.

Třetí, poslední, večer se odehraje opět v Besedním domě, v sobotu 21. 10. v 19:00. V hlavní roli bude na tomto koncertě Janáčkův akademický orchestr složený ze studentů Hudební fakulty JAMU. Ten bude hrát pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera. Na programu koncertu jsou celkem tři díla, a to Koncert pro hoboj a orchestr od Frigyese Hidase, Dances concertantes (Koncertní tance) od Igora Stravinskeho a Frozen in Time (Zamrzlý v čase) od Avnera Dormana.

Kromě orchestru si zde zahrají sólové party studenti Arseny Menkov na hoboj a David Paša na bicí nástroje.

 

Kontakt pro média:

MgA. Daniela Peclová, manažerka marketingu a PR HF JAMU

Mobil: +420 778 713 749

peclova@jamu.cz

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.